หน้าแรก
ข้อมูลโทรมาตร>
ข้อมูลกราฟ
ข้อมูลแจ้งเตือน>
ภาพ CCTV
เกี่ยวกับโครงการ
สำหรับเจ้าหน้าที่>
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
พายุ “ฮาโตะ” (HATO) ฉบับที่ 8
ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (23 ส.ค.60) พายุไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน และ เมื่อเวลา 16.00 น. พายุไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางตุ้ง ประทศจีน หรือ อยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร ทางตะวันตกของเกาะฮ่องกง ประเทศจีน หรือ ละติจูด 22.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 นอต หรือ 140 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 16 นอต หรือ 30 กม./ชม. คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชัน ตามลำดับ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศจีนตอนใต้เหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO) ที่อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้เหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

พายุ “ฮาโตะ” (HATO) ฉบับที่ 7
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (23 ส.ค.60) พายุไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 70 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮ่องกง ประเทศจีน หรือ ละติจูด 21.9 องศาเหนือ ลองจิจูด 113.7 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 80 นอต หรือ 150 กม./ชม. พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 16 นอต หรือ 30 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในบ่ายวันนี้ (23 ส.ค.60) โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชัน ตามลำดับ และจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณประเทศจีนตอนใต้เหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย
ทั้งนี้ พายุไต้ฝุ่น “ฮาโตะ” (HATO) ที่อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้เหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น.

(ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย
(นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพ CCTV
TY.42 อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 09/04/2560 8:35
TY.43 วัดวังเคียน จ.แพร่ 19/09/2558 1:11
TY.44 ต.ต้าผาหมอก จ.แพร่ 09/04/2560 8:35
TY.45 บ้านไผ่โทน จ.แพร่ 09/04/2560 8:35
TY.13B บ้านหลวงเหนือ จ.ลำปาง 27/05/2559 17:51
TY.46 บ้านวังยาว จ.น่าน 29/04/2559 20:31
TY.31 บ้านทุ่งหนอง จ.พะเยา 09/04/2560 8:35
TY.47 อ.ปง จ.พะเยา 09/04/2560 8:35
TY.48 บ้านแฮะ จ.พะเยา 27/05/2559 17:51
สงวนลิขสิทธิ์ 2555 กรมชลประทาน